Rekrutacja na studia 2020/21 - do kiedy trwa, jak przebiega i jakie papiery złożyć?

Przedstawiamy zasady rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. 

I TURA: REKRUTACJA SIERPNIOWA (29.05-31.08.2020)
II TURA: REKRUTACJA DODATKOWA WRZEŚNIOWA (03.09-14.09.2020)
III TURA: REKRUTACJA DODATKOWA PAŹDZIERNIKOWA (16.09-16.10.2020)

 

 

REKRUTACJA SIERPNIOWA NA STUDIA W PWSZ W ELBLĄGU - TERMINARZ

29.05.2020 - uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia w systemie IRK;

11.08.2020 - termin przekazania przez OKE świadectw maturalnych do szkół średnich;

28.08.2020, od g. 10.00 - rozmowa kwalifikacyjna oceniająca sprawności artykulacyjne kandydata dla kandydatów na kierunek Logopedia (IPJ, ul. Czerniakowska 22 s. 16; o godzinie każdy kandydat zostanie poinformowany indywidualnie droga mailową);

31.08.2020, g. 15.00 - upływa termin rejestracji elektronicznej kandydatów;

2.09.2020, po g. 15.00 - przekazanie kandydatom informacji o zakwalifikowaniu się na studia;

10.09.2020, g. 15.00 - mija termin uzupełnienia dokumentów (drogą elektroniczną lub pocztową);

11.09.2020 - informacja o wpisaniu na listę studentów lub wydanie decyzji o nieprzyjęciu na studia;

 

REKRUTACJA DODATKOWA WRZEŚNIOWA - TERMINARZ

03.09.2020 - uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia;
14.09.2020, g. 15.00 - upływa termin składania dokumentów w rekrutacji dodatkowej;

14.09.2020, od g. 10.00 - rozmowa kwalifikacyjna oceniająca sprawności artykulacyjne kandydata dla kandydatów na kierunek Logopedia (IPJ, ul. Czerniakowska 22 s. 16; o godzinie każdy kandydat zostanie poinformowany indywidualnie droga mailową do 13 września);
16.09.2020 - przekazanie kandydatom informacji o zakwalifikowaniu się na studia lub o umieszczeniu na liście rezerwowej, na ich indywidualne konta internetowe w systemie IRK;
23.09.2020, g.15.00 - mija ostateczny termin uzupełnienia dokumentów (drogą elektroniczną lub pocztową);
25.09.2020 - informacja o wpisaniu na listę studentów lub wydanie decyzji o nieprzyjęciu na studia i zakwalifikowaniu w to miejsce ewentualnych kandydatów z list rezerwowych.   

 

REKRUTACJA DODATKOWA PAŹDZIERNIKOWA - TERMINARZ

17.09.2020 - uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia;
30.09.2020 - termin przekazania przez OKE maturalnych śwadectw poprawkowych do szkół średnich;

12.10.2020, od g. 10.00 - rozmowa kwalifikacyjna oceniająca sprawności artykulacyjne kandydata dla kandydatów na kierunek Logopedia (IPJ, ul. Czerniakowska 22 s. 16; o godzinie każdy kandydat zostanie poinformowany indywidualnie droga mailową do 9 października);
14.10.2020, g. 15.00 - upływa termin rejestracji elektronicznej kandydatów i składania dokumentów w rekrutacji dodatkowej październikowej;
16.10.2020 - rozstrzygniecie III tury rekrutacji.