Sekcja FUTURE3D

Opiekun : dr inż. Henryk Olszewski
 

Strona internetowa sekcji

 

Celem Sekcji Graficznej FUTURE3D Koła Naukowego Instytutu Informatyki Stosowanej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest rozwijanie kreatywnego myślenia w zakresie tworzenia grafiki dwu i trójwymiarowej, artystycznego kształtowania obrazów otaczającego świata, modelowania i symulacji układów fizycznych, programowania w grafice komputerowej. Misją sekcji jest inicjowanie i realizowanie prac wspomagających doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego PWSZ w celu przygotowania studentów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, w którym sprawnie wykorzystywać będą wiedzę i umiejętności zdobyte na Uczelni.

Celem Sekcji Graficznej FUTURE3D Koła Naukowego Instytutu Informatyki Stosowanej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest rozwijanie kreatywnego myślenia w zakresie tworzenia grafiki dwu i trójwymiarowej, artystycznego kształtowania obrazów otaczającego świata, modelowania i symulacji układów fizycznych, programowania w grafice komputerowej. Misją sekcji jest inicjowanie i realizowanie prac wspomagających doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego PWSZ w celu przygotowania studentów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, w którym sprawnie wykorzystywać będą wiedzę i umiejętności zdobyte na Uczelni.

W ramach spotkań sekcji prowadzone są zajęcia poświęcone:

 1. tworzeniu grafiki komputerowej w programach: Adobe PhotoShop, GIMP,
 2. tworzeniu modeli 3D w programie 3ds Max,
 3. tworzeniu modeli 3D w systemie CATIA,
 4. fotogrametrycznym metodom generowania chmury punktów,
 5. skanerom 3D na bazie światła laserowego,
 6. skanerom 3D na bazie światła strukturalnego,
 7. aparatom i kamerom 3D,
 8. edycji chmury punktów w systemie CATIA,
 9. technologii motion capture,
 10. fotografii artystycznej,
 11. robotyce mobilnej.

Sekcja organizuje kolejne edycje Konkursu Grafiki Komputerowej i Artystycznej. 
Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowań studentów, wiedzy i umiejętności oraz motywacji do dalszej edukacji w zakresie szeroko pojętej grafiki komputerowej i artystycznej oraz promocja prac graficznych studentów. Tematy konkursu wyłaniane są w ramach plebiscytów przeprowadzanych wśród studentów PWSZ w Elblągu. Konkurs odbywa się oddzielnie w trzech kategoriach:

 1. grafika komputerowa dwuwymiarowa,
 2. grafika komputerowa trójwymiarowa,
 3. grafika artystyczna.

 

Sekcja Nowe technologie i informatyczne

Opiekun sekcji: dr inż. Stanisław Witkowski

 

Sekcja Akustyk

Opiekun sekcji: dr inż. Stanisław Witkowski

Koło Naukowo-Artystyczne Akustyk PWSZ ma charakter międzywydziałowy i jest otwarte na nowe osoby i pomysły. Członkowie naszej sekcji mają swobodę realizacji swoich pomysłów i projektów, znajdując pomoc i wsparcie ze strony innych uczestników koła. Partycypacja w zajęciach koła Akustyk daje unikalną możliwość zaznajomienia się ze sprzętem nagrywającym, jego mnogością konfiguracji oraz metodologią rejestracji dźwięku i jego przetwarzania.

Na potrzeby realizacji zadań koła posiadamy do dyspozycji studio, w którego skład wchodzi wygłuszone pomieszczenie do realizacji nagrań, konsoleta oraz instrumenty muzyczne (gitara, perkusja cyfrowa, keyboard).

Celem koła jest zrzeszenie studentów, zajmujących się ogólnie pojętą muzyką i produkcją muzyczną. Uczestniczyć w nim mogą zarówno osoby, posiadające doświadczenie w tej dziedzinie, jak również chcące rozpocząć swoją przygodę na tej drodze. Potencjalną korzyścią, wypływającą z aktywności w naszym kole może być popularność, wykraczająca poza mury uczelni PWSZ w Elblągu.

Na dzień dzisiejszy preferencjami muzycznymi członków naszego koła są takie gatunki jak: rap, jazz, flamenco, muzyka filmowa i bajkowa, które staramy się łączyć i czerpać z każdej z nich.

Oprócz prywatnych produkcji realizujemy również projekty dla zewnętrznych podmiotów. Na swoim koncie możemy odnotować realizację nagrania audiobooka „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego przy współpracy i dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Elblągu. Dla tej samej placówki realizowaliśmy obsługę medialną uroczystości pięćdziesięciolecia szkoły.

Nagrania dostępne są na kanale PWSZ Elbląg na platformie SoundCloud

 

Plany na przyszłość:

– rozwój umiejętności muzycznych wśród uczestników koła
– zaznajomienie się i zgłębienie w techniki rejestracji i obróbki dźwięku (opracowanie skryptu)
– rozpowszechnienie idei koła Akustyk wśród studentów PWSZ
– promocja uczelni poza jej murami
– ogłoszenie własnych projektów i ich realizacja
– podjęcie współpracy z podmiotami ze środowisk szkolnych i artystycznych w Elblągu
– rozbudowa studio o nowy sprzęt