Ruszyła rekrutacja na studia!

Co roku kilkaset tysięcy młodych ludzi zadaje sobie trudne pytanie: „Zdałem maturę i co dalej?” Wybór dalszej ścieżki kariery  to pierwsza dojrzała decyzja, która wielu osobom spędza sen z powiek. W dzisiejszych czasach o tym, że warto studiować nie trzeba już nikogo przekonywać, ale już sam odpowiedni wybór kierunku studiów może przysporzyć problemów.

11 sierpnia to dzień, w którym poznacie wyniki tegorocznych matur. Kolejnym ważnym krokiem będzie wybór odpowiedniego kierunku studiów, trybu studiów (stacjonarne czy niestacjonarne), rodzaju uczelni (państwowa czy prywatna) i wreszcie odpowiedź na pytanie: nauka w rodzinnym mieście czy wyjazd do większego ośrodka akademickiego?

Ważny wybór!

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to poważna decyzja, dlatego w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej kierujcie się praktycyzmem! Badania dotyczące rynku pracy pokazują, że w przyszłości wielokrotnie będziemy zmieniać zawód. Dlatego tak ważne są tzw. kompetencje miękkie m.in. umiejętności komunikacyjne, krytyczne myślenie czy postawa przedsiębiorcza, czyli umiejętność dostrzegania i wykorzystywania nadarzających się okazji. Wybierz takie studia, które dają Ci możliwość rozwoju tych kompetencji. Jak? Poprzez pracę zespołową w kołach naukowych czy organizacjach studenckich, pracę metodą projektową w trakcie laboratoriów czy na zajęciach praktycznych, wykłady prowadzone przez ekspertów i praktyków w danej dziedzinie wiedzy. 

Praktyka kluczem do sukcesu!

PWSZ w Elblągu kładzie bardzo duży nacisk na prowadzenie praktycznego profilu kształcenia, a hasło przewodnie Uczelni „Studiuj Zawodowo” potwierdzane jest realną możliwością odbywania kilkumiesięcznych praktyk zawodowych w wielu instytucjach i firmach regionu. Wszystko to sprawia, że absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu postrzegani są jako fachowcy dobrze przygotowani do podjęcia pracy, a w wielu przypadkach są oni zatrudniani jeszcze w czasie odbywania studiów.

Szeroki wachlarz możliwości!

4 instytuty, 18 kierunków studiów, 27 specjalności, studia magisterskie, inżynierskie i licencjackie
w bezpłatnym trybie dziennym i popołudniowym oraz trybie zaocznym – jest z czego wybierać!

Od ponad 20 lat dążymy do tego, aby oferta kształcenia PWSZ w Elblągu była dopasowana do ciągle zmieniającego się rynku pracy, co znacznie ułatwia naszym absolwentom znalezienie dobrej posady.

 

Nowości w ofercie!

Od nowego roku akademickiego ruszamy z nowymi studiami magisterskimi na kierunku: Logopedia. Nowością będą również studia licencjackie na kierunku Logopedia oraz Filologia polska (nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego) w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu.

PWSZ w Elblągu – przyjazna studentom

Oferujemy bogaty program stypendialny (stypendia Rektora, socjalne i specjalne), dzięki któremu student PWSZ w Elblągu może otrzymywać nawet 2490 zł/m-c. Studiując u nas i korzystając
z systemu stypendialnego będziecie mogli obniżyć, a nawet całkowicie pokryć koszty związane z nauką. Ponadto osobom pracującym PWSZ w Elblągu daje możliwość odbycia bezpłatnych studiów stacjonarnych w trybie popołudniowym.

Studiowanie to nie tylko nauka, studenci PWSZ w Elblągu mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań artystycznych i sportowych, szczególnie w ramach działalności Klubu Uczelnianego AZS,  wielu kół naukowych, chóru oraz teatru studenckiego. 

Nie zwlekaj! Rejestracja elektroniczna kandydatów na rok akademicki 2020/2021 rozpoczęła się 29 maja!


Data publikacji: 29 maja 2020

Przewiń do góry