Kierownik: mgr Teresa Kubryń

Sekretariat: Dziekanat Instytut Pedagogiczno-Językowy

 

Czas trwania: 3 semestry

Zjazdy:  piątek- sobota/ 2 razy w miesiącu –  łącznie 350 godzin dydaktycznych.

Data rozpoczęcia: październik 2021

Opłata: 1800 zł za semestr

 

Charakterystyka studiów:

Podyplomowe studia w zakresie PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO kierowane są do osób, które uzyskały tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów i  nie posiadają odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych, a pragną je uzupełnić.

Studia podyplomowe: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE pozwolą na uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych.

Głównym celem studiów jest stworzenie słuchaczom możliwości uzyskania niezbędnych w pracy nauczyciela kompetencji pedagogicznych oraz wymaganych kwalifikacji.

Warunkiem ukończenia i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, odbycie praktyki w wymiarze 150 godz. oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

 

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych p. Ewę Kłosowicz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
 82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, pok. 212 (Kwestura)

 

Informacji udziela:

mgr Teresa Kubryń

Turn on Javascript!

tel. 691464015

 

Sekretarz:

mgr Marta Chudzińska
Turn on Javascript!
Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
ul. Czerniakowska 22
82-300 Elbląg
tel. 55 629-07-00
tel. kom. +48 691 464 820 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Instytut Pedagogiczno-Językowy

82-300 Elbląg ul. Czerniakowska 22

Tel. 55 629 07 01 i 55 629 07 02

Turn on Javascript!

 

Terminarz zjazdów  w roku akademickim 2019/2020 zostanie podany w terminie późniejszym.