Opiekun naukowy: dr Dorota Wiercińska

Kierownik: dr Joanna Nowak

Sekretarz :  Ewa Kłosowicz

Czas trwania: 3 semestry

Zjazdy piątek- sobota/ 2 razy w miesiącu

Data rozpoczęcia: luty 2021r.

Opłata: 1400 zł za semestr

Z dniem 1 października 2019 r. weszły w życie zmiany związane z organizacją studiów podyplomowych dla nauczycieli  pedagogów specjalnych. W związku z tym kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w  zakresie edukacji i  rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, może być prowadzone wyłącznie dla osób, które:

  • posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub
  • posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych, p. Ewę Kłosowicz w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, pokój 212 (kwestura)

 

Informacji udziela:

Dr Joanna Nowak

Turn on Javascript!

Tel. 506 550 607

 

Sekretarz:

Ewa Kłosowicz

Turn on Javascript!

Tel. 55 629 0522

Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Instytut Pedagogiczno-Językowy

82-300 Elbląg ul. Czerniakowska 22

Tel. 55 629 0700

Turn on Javascript!

 

Terminarz zjazdów w roku akademickim 2019/2020 zostanie podany w terminie późniejszym.