Komunikat dot. prowadzenia kształcenia w PWSZ w Elblagu od 25 maja br.

Komunikat dot. prowadzenia kształcenia w PWSZ w Elblagu od 25 maja br.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. zajęcia dydaktyczne w okresie od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. będą prowadzone w trybie zdalnym, zgodnie ze zmienioną organizacją roku akademickiego. Zajęcia laboratoryjne i zajęcia przeddyplomowe mogą być prowadzone w Uczelni od 1 czerwca 2020 r. Za przekazanie studentom informacji o harmonogramie zajęć odpowiada Dyrektor Instytutu. Szczegółowe zasady i warunki prowadzenia zajęć w Uczelni określone zostaną w Regulaminie sanitarnym. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.


Data publikacji: 22 maja 2020

Przewiń do góry