Studenci I roku - podział na grupy będzie w późniejszym terminie

Studenci II roku przydzieleni są do grup dziekańskich (język angielski) na podstawie testu poziomującego

Studenci III PBDiOU - numeracja grupy z angielskiego jest jednocześnie numeracją grup labolatoryjnych. Zapisy zostaną uruchomione 01.10.2020 o godz. 18:00

Studenci I roku zajęcia zaczynają 19.10.2020r.

Szanowni Studenci,
zgodnie z paragrafem 30 punktem 4 Regulaminu Studiów:
"4. Student jest zobowiązany do powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce. Powtarzanie zajęć odbywa się na równoległym semestrze studiów w kolejnym roku akademickim:
1) w toku studiów odbywanych zgodnie z planem studiów,
2) podczas powtarzania semestru bez wznawiania studiów,
3) po wznowieniu studiów lub przeniesieniu z innej uczelni.
Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce może odbywać się w innym terminie na podstawie pisemnej zgody dyrektora instytutu."

Po zalogowaniu do Usosweb w zakładce Dla Studentów w opcji Oceny (po lewej stronie) widoczne są wszystkie, oceny w tym na czerwono braki zaliczeń. Każdy student przed rozpoczęciem semestru z powtarzaniem zajęć powinien zgłosić się do Dziekanatu i zapisać do grupy na zajęcia.

 

Instytut Informatyki Stosowanej m. Krzysztofa Brzeskiego

Plan zajęć Ostatnia zmiana
Plan zajęć sn I rok 16-10-2020

Plan zajęć sn II rok

16-10-2020

Plan zajęć sn III rok  PBD i OU

16-10-2020
Plan zajęć sn IV rok  PBD i OU 16-10-2020
Plan  zajęć ss I rok 01-12-2020

Plan  zajęć ss II rok

12-10-2020

Plan  zajęć ss III rok  AS i SK .PBD i OU, GK i M (arkusze) 

15-10-2020
   
Przewiń do góry